top of page

10 เคล็ดลับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกน้อยด้วยเครื่องสำอางเด็ก

อัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 256410 เคล็ดลับในการส่งเสริมการเรียนรู้และจินตนาการของลูกน้อยด้วยเครื่องสำอางเด็ก


ของเล่นเด็กนั้น ชื่ออาจฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่หาได้อย่างง่ายดาย หากแต่การเลือกของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และจินตนาการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน กลับต้องใช้ความใส่ใจและความละเอียดรอบคอบในการเฟ้นหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของเล่นที่เหมาะสม มีประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อเด็ก ข้อดีของการให้ลูกน้อยได้เล่นของเล่นนั้นมีอยู่มากมาย ทั้งสร้างความบันเทิง ความสนุกสนานให้กับเด็ก แต่หากเราเลือกของเล่นที่เหมาะสม เด็กจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีกมากมาย เช่นหากเป็นเด็กผู้หญิงแล้ว เราควรเตรียมพร้อมให้ลูกน้อย ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกแต่งหน้า ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยเครื่องสำอางเด็กของพิวนารา ดังนั้น เรามาเรียนรู้ 10 เคล็ดลับดีๆในการส่งเสริมการเรียนรู้และจินตนาการของลูกน้อย ด้วยของเล่นเด็กกันค่ะ


เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัย


เด็กในแต่ละช่วงวัย จะมีพัฒนาการที่เราควรจะส่งเสริมในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป หากเราเลือกของเล่นให้กับลูกน้อยได้ถูกต้องตามช่วงวัยแล้ว ก็จะช่วยเสริมสร้างให้ พัฒนาการการเรียนรู้มีความเหมาะสม และเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

เตามผลการวิจัยพบว่า เด็กแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับของเล่นดังต่อไปนี้

เด็กช่วงวัยแรกเกิด-18 เดือน: เน้นพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ความเคลื่อนไหว ผัสสะ ทางการสัมผัสเช่น การฟังเสียง การมองเห็น

ในเด็กช่วงวัยแรกเกิดถึง 18 เดือนนั้น จะเรียนรู้และให้ความสนใจในเรื่องของทางกายภาพ เช่น การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับ การโยน หรือการสัมผัสพื้นผิวเพื่อ ให้เกิดพัฒนาการ รวมถึงเด็กในช่วงวัยนี้จะเน้นการสังเกตสิ่งรอบข้างเพื่อให้เกิดความคุ้น ชิน เช่น การฟังเสียง การมองหน้าคนในครอบครัวเพื่อให้เกิดการจดจำได้ เป็นต้น


ช่วงวัยนี้ จึงควรเน้นของเล่นที่ฝึกให้หนูน้อย ได้ฝึกพัฒนาการในด้านกายภาพ ในช่วงแรก ที่ลูกยังไม่สามารถคืบคลานได้ ก็จะเน้นไปที่ของเล่นเด็กที่ให้เสียง หรือใหเคลื่อนไหวของของเล่นนั้นๆ เช่น โมบายที่เคลื่อนไหวและให้เสียงดนตรี สามารถฝึกการฟังและการมองเห็นไปได้ในคราวเดียวกัน เมื่อโตขึ้นมาจนสามารถเริ่ม คลาน หรือเดินได้ ก็เน้นไปที่ของเล่นที่เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการสัมผัส เช่น เปียโน เด็กที่กดแล้วมีเสียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวโน้ต เป็นต้น


เด็กช่วงวัย 1.6-4 ปี: เน้นการเรียนรู้ด้านจินตนาการ เริ่มเรียนรู้การเลียนแบบ และบทบาท สมมติ

เมื่อลูกน้อยเติบโตขึ้นมาในช่วงวัย 1.6-4 ปี จะถึงวัยที่ลูกเริ่มเรียนรู้ความคิด จินตนาการ ที่เหนือความจริงมากขึ้น ในช่วงวัยนี้ลูกน้อยจะเริ่มสนใจการละเล่นแบบบทบาทสมมติ เช่น อาชีพในฝัน บทตัวการ์ตูนที่ชอบ โดยใน มากมายให้เลือกตามที่หนูน้อยมีความสนใจ แต่เน้นไปที่กา พัฒนาการทางศิลปะเป็นสำคัญ เช่น ชุดเครื่องครัวเพื่อแสดงบทบาทการเป็นเชฟ เสื้อ กราวด์หมอหรือชุดตำรวจสุดเท่เพื่อให้ลูกได้จินตนาการบทบาทสมมติตามที่ใฝ่ฝัน หรือเพื่อให้สมบทบาทยิ่งขึ้น ของเล่นเด็กที่เหมาะสมกับช่วงวัยนี้อย่างยิ่ง คือ เครื่องสำ อางค์สำหรับเด็ก หรือ ชุดแต่งหน้าเด็ก ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูก เพื่อที่ จะได้แสดงบทบาทสมมตินั้นได้อย่างสมจริงยิ่งขึ้น


ชุดเครื่องแต่งหน้าของเด็กนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการเรียนรู้ ในด้านจินตนาการเพียงอย่างเดียว หากแต่ช่วยให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีการ ขยับเขยื้อน ออกแรงใน การจับแปรงแต่งหน้า ทาลิปสติกเด็ก หรือทายาทาเล็บเด็ก รวม ถึงทำให้เด็กได้เรียนรู้ รู้จักร่างกายของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นของเล่นที่มีความ น่าสนใจและคุ้มค่าในด้านพัฒนาการของลูกน้อยอย่างยิ่ง

เด็กช่วงวัย 4-7 ปี: เน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เริ่มให้ความสำคัญกับสังคมเพื่อนมาก ขึ้น

ลูกน้อยในช่วง 4-7 ปีถือว่าเป็นช่วงวัยที่ให้ความสำคัญกับเพื่อน และการร่วมกลุ่ม สังคมกันอย่างมาก ในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องแปลกใจ หากเห็นว่าลูกน้อยอาจ งอแงขอไปเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันอยู่บ่อยครั้ง เพราะในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการ พัฒนาการการเข้าสังคมเป็นอย่างสูง หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการเลือกของเล่นที่จะ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกวัยนี้ ควรเน้นไปที่ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างความ มั่นใจ บุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้ลูกน้อยมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกในที่ สาธารณะในกลุ่มเพื่อนมากยิ่งขึ้น


ของเล่นที่เหมาะสมอย่างยิ่ง คือ ชุหน้าสำหรับเด็ก สำหรับลูกน้อยท ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจ ดูดีได้ ในแบบของตนเอง ทำให้ลูกน้อยมีความ กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆที่ชอบ เช่น กิจกรรมที่โรงเรียน ไม่วเป็นการเต้น กาละครเวที หรือแม้กระทั่งการพบปะ สังสรรค์กับเพื่อนในห้อง ก็สามารถ ทำให้ลูกรู้สึกดี มั่นใจ เป็นตัวเองได้ เพียงแค่ใช้ชุดแต่งหน้าของเล่น หรือ เครื่องสำอางเด็ก

เลือกของเล่นที่ถูกใจ…มีชัยไปกว่าครึ่ง


เคยหรือไม่คะ? เลือกของเล่นที่เขาว่ากันว่าดี สนุก และเสริมสร้างพัฒนาการอย่างมาก แต่ลูกน้อยกลับปฎิเสธและวางทิ้งไว้อย่างไม่ใยดี คุณพ่อคุณแม่อาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการทำความรู้จักลูกของคุณ เพราะของเล่นที่ดีที่สุดนั้น คือของเล่นที่เหมาะสมกับความสนใจเฉพาะตัวของลูกน้อย


เด็กแต่ละคนย่อมมีความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป โดยอาจมาจากปัจจัยทางกายภาพ เช่น อายุ เพศ หรือปัจจัยทางสังคม เช่น การเลียนแบบ ความซึมซับสิ่งที่สนใจจากคนใกล้ตัว เป็นต้น ดังนั้น ของเล่นที่ถูกใจลูกน้อย จะช่วยให้ลูกเกิดความสนใจที่จะเล่นอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นอยากจะเล่น และทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการที่ต่อเนื่องมากกว่าการยัดเยียดของเล่นที่ลูกไม่ชอบนั่นเอง


แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกชอบของเล่นแบบไหน? คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มจากการสังเกตก่อนว่า ในแต่ละวัน ลูกใช้เวลาในการทำหรือสนใจกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น เด็กบางคนอาจชอบที่จะออกไปข้างนอก ชอบวิ่งหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ของเล่นที่เหมาะสมอาจเป็นแป้นบาสหรือลูกฟุตบอล ที่จะส่งเสริมให้น้องๆหนูๆได้อยู่กลางแจ้งอย่างที่ชอบ และได้เล่นของเล่นที่ถูกใจ หรือเด็กบางคนอาจชอบการแต่งตัว แต่งหน้า แอบเอาลิปสติกหรือชุดของคุณแม่มาทดลองใช้ ของเล่นที่เหมาะสมก็จะเป็นชุดเครื่องสำอางเด็ก หรือชุดแต่งหน้าของเล่น ลิปสติกเด็ก ที่ทำให้ลูกน้อยได้เสริมสร้างความมั่นใจ สร้างสรรค์จินตนาการได้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น


เลือกของเล่นที่มีความปลอดภัย ดีต่อใจและสุขภาพ


การเลือกของเล่นให้กับลูก สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระลึกถึง คือ ความปลอดภัยในการเล่นของเล่นชิ้นดังกล่าว เนื่องจากหากเลือกไม่เหมาะสม อาจส่งผลเสียต่อลูกมากกว่าจะได้รับประโยชน์


ของเล่นเด็กที่เหมาะสม มีความปลอดภัย จะต้องคำนึงถึงช่วงวัยของเด็กเป็นหลัก ของเล่นที่มีหลายชิ้นและมีขนาดชิ้นที่เล็กอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กในวัยแรกเกิดจนถึง 4 ปี เนื่องจากเด็กในช่วงวัยดังกล่าวยังแยกแยะไม่ออกว่าของเล่นไม่สามารถรับประทานได้ จึงอาจเผลอรับประทานไปจนก่อให้เกิดโทษ หรือ ของเล่นที่มีมุมแหลม มีเหลี่ยม ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่อันตรายได้ หรือของเล่นบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว ได้แก่ การปล่อยให้ลูกเล่นเกมส์ผ่านหน้าจอมือถือ หรือโทรทัศน์ เป็นระยะเวลานาน ก็อาจส่งให้เสียต่อสายตาของลูกในอนาคตได้เช่นกัน


ในการเลือกของเล่นเด็ก หากเป็นของเล่นที่ต้องสัมผัสกับตัวหรือผิวของเด็กโดยตรงอย่าง เครื่องสำอางค์หรือชุดแต่งหน้าสำหรับเด็ก ยาทาเล็บเด็ก หรือลิปสติกสำหรับเด็กนั้น คุณพ่อคุณแม่อาจต้องคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าไร้สารเคมี เนื่องจากผิวหนังเด็กมีความบอบบาง ระคายเคืองและแพ้ง่าย คุณพ่อคุณแม่ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่จะทำให้ลูกน้อยระคายเคือง เช่น สารพาราเบน สารซิลิโคน หรือสารไพลโพลีน ไกลคอล ที่มักจะใช้ในการผลิตเครื่องสำอางค์ผู้ใหญ่ทั่วไป เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาในการคัดสรรของเล่นที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ก็จะทำให้ลูกสนุก เรียนรู้ เพิ่มจินตนาการได้โดยไร้ความเสี่ยง


เลือกของเล่นที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม


การเลือกของเล่นที่ดีควรเน้นไปที่การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากเป็นการปลูกฝังให้ลูกน้อยรู้จักตระหนักในเรื่องดังกล่าว และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมมากเกินไป ของเล่นที่เหมาะสมควรใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปด้วย เพื่อทำให้ลูกได้รู้จักและรักธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเอง


ชุดแต่งหน้าเด็กแบรนด์พิวนารา ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการผลิตที่อยู่ในรูปแบบอินทรีย์ ไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเด็กรวมไปถึงยาทาเล็บสำหรับเด็ก และลิปสติกเด็กก็ล้วนมีความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารเคมี ทำให้ผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กๆวัยใส สามารถใช้ได้อย่างสนุก ปลอดภัย และไร้กังวล


เลือกของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง


ความมั่นใจในตนเอง เป็นสิ่งที่สร้างได้ และควรสร้างตั้งแต่ยังวัยเด็ก เพื่อให้มีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ เสริมสร้าง Self-Esteem ให้ลูกน้อยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ของเล่นที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกได้นั้น จะต้องช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของลูกให้ดูดี เป็นไปในรูปแบบที่หนูน้อยต้องการ เพื่อแสดงออกความเป็นตัวเอง และแต่งแต้มจินตนาการในรูปแบบที่ลูกต้องการ


ชุดเครื่องสำอางค์เด็กของเล่นแบรนด์พิวนารานั้น ได้คำนึงถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มีผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งหน้าหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสีสัน เพื่อรองรับความต้องการและจุดเด่นเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน และความมั่นใจในแต่ละช่วงวัย เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกน้อยไปเลือกในสิ่งที่ชอบ จบครบได้ในที่เดียว


เลือกของเล่นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น


ของเล่นที่ดีจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว ของเล่นที่สามารถเล่นแบบเป็นกลุ่มจะทำให้ลูกและคนอื่นๆได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เกิดความสามัคคีร่วมใจ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตามมา คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเรียนรู้การเข้าสังคมอาจเริ่มจากการเลือกของเล่นที่สามารถเล่นเป็นกลุ่มได้ เช่น การ์ดเกมส์ การเล่นบทบาทสมมติ หรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรม outdoor เช่นการเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น


แต่ในปัจจุบันที่มีสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ลูกจะต้องออกห่างจากสังคม การเล่นของเล่นที่สร้างความสัมพันธ์กับคนภายนอกอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ คุณพ่อคุณแม่อาจเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวทดแทน ของเล่นที่ใช้อาจเป็นการสอนทักษะกีฬาระหว่างคุณพ่อกับลูกชาย หรือการสอนการแต่งหน้า ด้วยชุดแต่งหน้าของเล่น ระหว่างคุณแม่กับลูกสาว เพื่อให้เกิดความแน่นแฟ้น และไม่ทำให้ลูกน้อยรู้สึกเดียวดายในช่วงระยะเวลาที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม


เลือกของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการในหลากหลายด้านคงน่าเสียดาย หากของเล่นที่คุณเลือกให้ลูกนั้น เสริมสร้างพัฒนาการได้เพียงอย่างเดียว ของเล่นที่ดีนั้นควรส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการในหลากหลายด้านไปพร้อมๆกัน เช่น เครื่องสำอางค์เด็ก ที่จะช่วยให้ลูกของคุณได้พัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ การฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการละเลงเครื่องสำอางบนใบหน้า ได้ฝึกใช้การคำนวณและการคาดคะเนว่าควรจะลงสีมากน้อยเพียงใดเพื่อจะให้ได้มาซึ่งผลลัพท์ที่ต้องการ รวมไปถึงได้ใช้จินตนาการในการวาดเขียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและค้นหาความเป็นตัวเองอีกด้วยเลือกของเล่นที่พกพาง่าย เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา


เพื่อให้ลูกน้อยได้เสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง การเลือกของเล่นที่พกพาได้สะดวก และสามารถเล่นได้ในทุกที่ ทุกเวลา ทำให้เวลาว่างของหนูน้อยเกิดประโยชน์ และสามารถนำไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน หรือบนรถระหว่างการเดินทางไปที่อื่นได้


เครื่องแต่งหน้าของเล่น ถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งในข้อนี้ เนื่องจากเครื่องสำอางค์เด็กแต่ละชิ้นสามารถพกพาได้อย่างสะดวก มีน้ำหนักน้อย ไม่ว่าจะเป็นลิปสติกเด็ก ยาทาเล็บสำหรับเด็ก หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางค์สำหรับเด็กที่ใช้แต่งตา ทาแก้ม ก็สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ ทำให้ลูกน้อยสามารถเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด


เลือกของเล่นที่ราคาเหมาะสม แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพ


ของเล่นที่มีคุณภาพดีไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงจนเกินไป แต่ควรมีราคาที่เหมาะสม การเลือกของเล่นประเภทเครื่องสำอางสำหรับเด็กนั้น คารคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งเครื่องสำอางเด็กผู้หญิงของพิวนารานั้นได้มาตรฐานและปลอดภัย 100% ดังนั้น ปัจจัยในแง่ของการเลือกของเล่น เพียงแค่ขอให้มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับลูกน้อย และสามารถสร้างเสริมการเรียนรู้ในทักษะที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้ว


เลือกของเล่นที่สามารถพลิกแพลง เล่นได้หลากหลายวิธี ส่งเสริมวิธีคิดและจินตนาการให้ก้าวไกล


เพื่อส่งเสริมการใช้จินตนาการสำหรับกับเด็ก ของเล่นนั้นควรมีความยืดหยุ่นในด้านของการเล่น เพื่อให้ลูกน้อยสามารถเล่นของเล่นได้ในรูปแบบที่ตนเองจินตนาการไว้ การเล่นของเล่นที่มีแบบแผนที่แน่นอน หรือมีกติกาที่ต้องยึดถืออาจส่งผลดีในแง่ของการใช้ตรรกะ หากแต่ไม่ช่วยส่งเสริมในด้านการใช้ความคิด ละเลยการใช้จินตนาการที่ควรจะต้องพัฒนาในวัยเด็ก ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องคำนึงถึงของเล่น ที่สามารถช่วยให้ลูกน้อยได้ปลดปล่อยจินตนาการ เสริมสร้างความคิดที่สร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น


หากคุณพ่อคุณแม่ยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับของเล่นที่เหมาะสมกับลูกน้อย ลองให้เครื่องสำอางค์เด็กแบรนด์พิวนารา เป็นตัวเลือกแรกๆให้กับลูกของคุณดูสิคะ เนื่องจากพิวนาราได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านทักษะการส่งเสริมจินตนาการ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้ในทุกช่วงวัย แถมยังได้รับการันตีเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จาก ECOCERT เป็นผลิตภัณฑ์ออร์กานิคที่ดีกับลูกและดีกับโลกไปพร้อมๆกัน


นอกจากนี้ เครื่องสำอางค์สำหรับเด็กแบรนด์พิวนารายังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นยาทาเล็บเด็กลิปสติกเด็กครีมกันแดด รวมไปถึง Accessoriesต่างๆที่จะช่วยให้ลูกน้อยเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกิจกรรมได้อย่างเป็นตัวเอง


หากท่านผู้ปกครองต้องการดูวิดิโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสำอางเด็กของเรา สามารถรับชมวิดิโดของทางช่อง TAM STORY ได้ด้านล่างนี้Kommentare


bottom of page