เครื่องสำอางเด็ก กิจกรรมครอบครัวในช่วงโควิด-19

อัปเดตเมื่อ ส.ค. 24เครื่องสำอางเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัวในช่วง

โควิด-19 เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ เข้าสังคมได้ แม้อยู่บ้าน


ครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรต่อพัฒนาการของลูก?

คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจเคยสงสัยเวลาเห็นดาราเด็กตัวน้อย แม้แต่เจ้าหนูวัยกระเตาะทั้งหลายที่มีความมั่นใจ สดใส ร่าเริง กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก จนเราหันกลับมามองเจ้าตัวน้อยของเราแล้วแอบหวังเล็กๆว่าลูกเราจะเป็นแบบนั้นบ้างได้ไหมน้า เชื่อหรือไม่ว่าเคล็ดลับง่ายๆของความน่ารัก สดใส มั่นใจนี้ เริ่มได้จากที่บ้านและตัวคุณพ่อคุณแม่เอง


ครอบครัวมีความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะลูกน้อยในช่วงระยะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็กตอนต้น หนูน้อยจะถูกเสริมสร้างบุคลิกภาพจากการหล่อหลอมของคนในครอบครัว จะเห็นได้ว่าหนูน้อยทั้งหลายมักจะทำตัวคล้ายๆคุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย พี่ป้าน้าอา ที่รายล้อม โดยพวกเขาเรียนรู้ท่าทางเหล่านี้มาจากการเลียนแบบผู้ใหญ่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสังคม เมื่อเขาทำอะไรแล้วได้รับคำชม เช่น น่ารัก เด็กดี คำบอกรักและรอยยิ้มจากคุณพ่อคุณแม่ หนูน้อยก็จะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ในการอยู่สังคมระยะเริ่มต้น และเริ่มพัฒนาท่าทางและบุคลิกภาพที่สดใส น่าเอ็นดู คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้ว่าสีหน้า ท่าทาง นั้นมักจะถอดแบบกับคนที่หนูน้อยอยู่ใกล้ชิดด้วย


คุณพ่อ คุณแม่ที่ให้คำชมลูกบ่อยๆและให้รางวัลที่มีคุณค่าทางใจ เช่น การกอด การหอม หรือจุ๊บแก้มนั้น ก็จะช่วยให้หนูน้อยมีความกล้า มั่นใจ และพัฒนาไปสู่กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เสริมให้เขามีพลังสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้โลกกว้างของหนูน้อยค่ะ


จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า เป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนคุ้นชิน สามารถทำตามได้อย่างง่ายดายใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและหลายคนอาจจะละเลย คือความสม่ำเสมอในการเสริมสร้างพฤติกรรมทางบวกต่อลูก เพื่อก่อให้เกิดการทำพฤติกรรมดังกล่าว หากคุณพ่อ คุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก หรืออาจต้องทำงานข้างนอกและมีเวลาอยู่กับลูกแค่หลังเวลาเลิกงานเท่านั้น ทำให้มีแว้นระยะเวลาในการชมเชยลูกน้อยลง หรือไม่ได้มีเวลากอดหอมลูกบ่อยๆ ไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะ การส่งเสริมให้ลูกทำกิจกรรมด้วยตนเองก็สามารถเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะทางความคิดได้เช่นกันอุปสรรคต่อการเลี้ยงดูลูกในช่วงโควิด 19


ในภาวะสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ระบาดมา ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบต่อผู้คนในสังคมอย่างมากมาย โดยเฉพาะวัยเด็กที่กำลังสดใส ร่าเริง เหมาะกับการออกไปเรียนรู้โลกภายนอกเพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตในหลายๆด้าน แต่กลับต้องถูกจำกัดพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยต่อเชื้อโควิด 19 รวมถึงหลายๆครั้งที่โรงเรียนจำเป็นจะต้องหยุดสอน ทำให้ลูกไม่ได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนและเข้าสังคมในรูปแบบการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น


ครอบครัวที่โชคดี มีคุณปู่คุณย่า หรือคุณตาคุณยายที่สามารถอยู่บ้านคอยช่วยเลี้ยงดูลูกในช่วงเวลาที่พ่อแม่ออกไปทำงานได้ ก็อาจไม่มีผลกระทบมากนัก แต่หลายๆครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ยังต้องออกไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จนอาจต้องให้ลูกน้อยอยู่กับพี่เลี้ยง ทำให้พัฒนาการหรือทักษะที่ควรจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขาดหายไป ทั้งๆที่เป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการปูพื้นฐานลักษณะนิสัยหรือการค้นหาความชอบในด้านต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง


แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะ ในยุคนี้ เราสามารถหาวิธีการในการสร้างเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของลูกรักได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ แต่ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้กิจกรรม หรือการเล่นของเล่น เข้ามาช่วยให้ลูกของคุณมีพัฒนาการ สร้างเสริมการเรียนรู้ และที่สำคัญคือยังช่วยให้อารมณ์ของลูกมีความสุข สนุกสนาน ไม่รู้สึกหดหู่หรือรู้สึกแย่ที่จะต้องอยู่แต่ในบ้านได้อีกด้วย


เครื่องสำอางค์-ชุดแต่งหน้าสำหรับเด็ก กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของเด็ก


จริงๆแล้วการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กนั้น มักมาจากกิจกรรมการเล่นหรือการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของความสนุกสนาน ความชอบของเด็ก ไม่ซีเรียสหรือเน้นในเรื่องของความคิด ความจำมากเกินไป ดังนั้น การเล่นของเล่นที่เด็กมีความชอบอยู่แล้ว ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับเด็กเล็กอย่างยิ่งค่ะ


ของเล่น- เล่นไปแค่เพื่อความสนุกจริงหรือ?


การเล่นของเล่นที่ผู้ใหญ่มองเป็นเรื่องเล่นๆ แท้จริงแล้วของเล่นที่ดีและเหมาะสมกับช่วงวัย จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ตั้งแต่กระบวนการคิด เจ้าหนูน้อยมองของเล่นเป็นภารกิจ หรือความท้าทายในชีวิต เด็กมักจะมีนิสัยที่ชอบค้นหาวิธีเล่น ลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ยิ่งของเล่นที่ไม่จำเป็นต้องทำตามกฎเกณฑ์ ให้หนูน้อยได้คิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ จะช่วยให้เขาได้มีโอกาสทำตามความคิดของตนเอง และเมื่อหนูน้อยได้เล่นในสิ่งที่ชอบ ใช้เวลาอยู่กับเจ้าของเล่นมากขึ้น เขาก็จะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น และรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเมื่อเห็นผลสำเร็จของการเล่น นอกจากนี้ด้วยช่องทางสื่อสารออนไลน์หลากหลายรูปแบบ คุณพ่อ คุณแม่ สามารถโพสต์โชว์ผลงานของเจ้าตัวน้อยได้ เมื่อได้รับคำชมดีๆ เอามาบอกเล่าให้ลูกน้อยฟัง เด็กๆก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และให้โอกาสที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกครั้ง ใครจะไปรู้ นักคิดตัวน้อยในวันนี้ อาจสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้โลกในวันหน้าก็เป็นได้


ของเล่นของเด็กในยุคสมัยนี้มีอยู่มากมายหลายอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในแนวของการกีฬา การเล่นผ่านอุปกรณ์มีเดียต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์ในโทรศัพท์มือถือ หรือการเล่นของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะทั้งหลาย พ่อแม่หลายคนอาจตั้งคำถามว่า ของเล่นชนิดใดที่จะช่วยให้ลูกมีความสุข สนุกสนาน รวมไปถึงสามารถสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม จริงๆแล้ว การเลือกของเล่นมีเกณฑ์พิจารณาง่ายๆ เพียง 3 ข้อเท่านั้น คือ


  1. ของเล่นนี้มีความเหมาะสมกับอายุของลูกหรือไม่? สำหรับความเหมาะสมของอายุ ในการเล่นของเล่นชนิดนั้นๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถตัดสินใจอย่างง่ายดายได้ผ่านฉลากสินค้าหรือข้อแนะนำที่มีอยู่ข้างๆตัวผลิตภัณฑ์ การเลือกของเล่นที่ไม่เหมาะสมกับอายุของลูก อาจทำให้ลูกได้รับพัฒนาการที่ผิดด้าน เช่น ในวัยของลูกอาจต้องการพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อน แต่ของเล่นที่ไม่เหมาะสมอาจเน้นไปที่พัฒนาการในด้านความคิด ความจำ หากเป็นเช่นนั้น ก็จะทำให้ลูกไม่ได้พัฒนาในสิ่งที่เหมาะสมและไร้ประโยชน์ ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเหมาะสมของอายุสำหรับเด็กที่จะเล่นของเล่นชนิดนั้น เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการเล่น เนื่องจากของเล่นบางชนิดอาจต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นอย่างมาก หากเด็กเกินไปหรือไม่มีผู้ใหญ่อยู่คอยควบคุมระหว่างเล่น ก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น ของเล่นที่มีส่วนประกอบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หากเด็กมีอายุที่น้อยเกินไปและไม่ทราบว่าไม่สามารถรับประทานได้ ลูกอาจเผลอรับประทานเข้าไป จนทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้อย่างฉับพลัน

  2. ของเล่นนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดต่อลูก? ของเล่นแต่ละอย่างล้วนมีจุดประสงค์ที่ช่วยในการพัฒนาในด้านที่แตกต่างกันออกไป ของเล่นบางประเภทอาจเน้นไปเฉพาะด้านการใช้ความคิด การจดจำ การคำนวณ เช่นการ์ดเกมส์ เกมส์ทายคำ ทายสี หรือบางประเภทอาจเน้นเฉพาะด้านไปที่การใช้จินตนาการ สร้างเสริมในเรื่องของทักษะการใช้ศิลปะ เช่น เกมส์วาดภาพ ระบายสีต่างๆ ของเล่นบางประเภทสามารถช่วยให้ลูกของคุณ มีพัฒนาการในหลากหลายด้านพร้อมๆกันในเวลาเดียว ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่เลือกของเล่นได้อย่างถูกต้อง ก็ถือว่าสามารถช่วยให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะหลายด้าน แม้ว่าจะใช้ของเล่นเพียงชิ้นเดียว

  3. ของเล่นชนิดนี้ ตรงกับความสนใจหรือความชอบของลูกหรือไม่? ประเด็นสุดท้ายถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กแต่ละคนล้วนมีความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับพื้นฐานความชอบของเด็ก จะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น สามารถเล่นได้บ่อยและต่อเนื่อง ทำให้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว ในประเด็นนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้การสังเกตหรือสอบถามกับลูกโดยตรง เพื่อที่จะได้เลือกของเล่นได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง รวมไปถึงจะได้รับรู้เรื่องของความชอบที่ลูกมี ถือเป็นการทำความรู้จักลูกน้อยของตนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย


เครื่องสำอางค์-ชุดแต่งหน้าสำหรับเด็ก ของเล่นสำหรับวัยใสที่ช่วยพัฒนาการในหลากหลายด้าน