top of page

Term & Condition

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) / เงื่อนไขในการใช้บริการTerm & Condition

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.punaraorganics.com  กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งาน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

กรุณาอ่านข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าจากทางบริษัทฯเพื่อผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและให้เกียรติกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้บริการ

การเก็บรวบรวม

และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อได้มีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ ดังนี้

1.             ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ

2.             ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉิน หรือยืนยันตัวตน เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน

3.             ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือเลขบัญชีธนาคาร

4.             ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ เช่น ความถี่ในการเข้าชม เนื้อหาที่เข้าชม การดูโฆษณา การสั่งซื้อ ที่อยู่IP

5.             ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถอัพเดตข้อมูลได้เมื่อต้องการ และจำเป็นต้องอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเว็บไซต์และบริการให้เหมาะสมกับท่าน หากท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัท ดังนี้

1.             ใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรือบริการต่างๆเมื่อท่านต้องการ

2.             ใช้ในการปรับแต่งเนื้อหา การบริการ รวมถึงการโฆษณาทางการตลาดให้เหมาะสมกับท่าน

3.             ใช้ในการจัดส่งข้อมูลสินค้า ข้อเสนอ ข่าวสารสิทธิพิเศษ หรือโปรโมชั่น (หากไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารทางการตลาดดังกล่าว สามารถแก้ไขความต้องการได้ในภายหลัง)

4.             ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการ

 

Cookies

Cookies(คุกกี้) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ใน browser ของท่าน คุกกี้ ไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะจัดเก็บข้อมูลจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือการลงทะเบียน รวมถึงความถี่ในการใช้งาน คุกกี้ จะช่วยจดจำว่าท่านเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้ามาใช้งานอีกครั้ง เครื่องจะสามารถจำข้อมูลได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามา และประมวลผลเพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หากท่านไม่ต้องการให้ Cookies อยู่ใน browser ท่านสามารถทำการลบได้ในภายหลัง

 

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยนช์ในการให้บริการ ดังนี้

1.             เพื่อใช้ในดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลกับบุคคลภายนอก

2.             เพื่อใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อที่ส่งผ่านมาในแพลตฟอร์ม

3.             เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน (เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่ง ในการจัดส่งสินค้า)

4.             เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้อำนาจทางกฏหมาย หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องใช้ในการให้ความร่วมมือในการสืบสวน สอบสวนกิจกรรมที่อาจถูกกล่าวหาว่าผิดกฏหมาย หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ

5.             ทางบริษัทฯจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องมีการเข้าถึง จัดเก็บ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาติ

การรักษาความปลอดภัย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกปกป้องและจัดเก็บอย่างปลอดภัยอย่างถึงที่สุดโดยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทฯได้มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer(SSL) ซึ่งเป็นโพรโตคอลในการจัดการรักษาความปลอดภัยในระบบอินเตอร์เน็ต และได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดเข้ามาเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงดูแลการคุมคามข้อมูลส่วนบุคคลถึงอย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในบัญชีของท่าน ควรตั้งรหัสผ่านที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง และไม่แบ่งปันรหัสผ่านให้แก่ผู้อื่น และออกจากระบบทุกครั้งที่ท่านออกจากเว็บไซต์เมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หากมีการแบ่งปันรหัสผ่านและเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบและยอมรับต่อผลการกระทำต่างๆ จากการกระทำผ่านทางบัญชีของท่านที่อาจเกิดขึ้นตามมา หากมีความสงสัยในความปลอดภัยว่ารหัสผ่านของท่านอาจไม่เป็นความลับ ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ผ่านทางการบัญชีผู้ใช้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรู้นโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดจากทางบริษัทฯ

 

การติดต่อกับเว็บไซต์

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บ เรียกดู มีคำถาม/ความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราอีเมลล์ punaracosmetics@gmail.com

bottom of page